96 227 45 94 info@pizzerialuigi.es

Tomate , queso, jamón york, chorizo y nata